16 MEI 2023

16 MEI 2023

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

– (Al-Mujadalah 11).

Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik🥰

“Guru Insani Pemangkin Generasi Madani”.

Ucapan Tulus IKHLAS : Warga Kerja MARMIN🤩

Marmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.